Dotacje dla małych i dużych przedsiębiorstw

Założenie własnej działalności gospodarczej jest marzeniem wielu ludzi, jednak realizacja planu jest często niemożliwa z wielu względów. Nawet najciekawszy pomysł nie gwarantuje sukcesu, niezbędne są również środki finansowe, bowiem założenie firmy wiąże się z licznymi kosztami. Dlatego warto wiedzieć w jaki sposób uzyskać dotacje, które znacznie ułatwią debiut na rynku.

Dotacje – kto może je otrzymać?

Dofinansowanie nowo otwartych a także już funkcjonujących przedsiębiorstw ma bardzo długą tradycję, jednak stosunkowo niedawno rolę mecenatu przejęły urzędy publiczne. Można otrzymać pomoc finansową z wielu miejsc, należą do nich m.in.:

  • Unia Europejska;
  • Urząd Miejski;
  • Gmina/powiat;
  • fundusze państwowe.

Powyższe instytucje posiadają każdego roku określone kwoty budżetu do dyspozycji, które przekazują najbardziej odpowiednim przedsiębiorcom. Jednak biurokracja w tym względzie jest bardzo skomplikowana, dlatego niekiedy niezbędna może być pomoc w uzyskaniu dotacji od Strategor. W Polsce funkcjonuje wiele firm, które specjalizują się w pozyskiwaniu funduszów dla przedsiębiorstw, głównie ze skarbu Unii Europejskiej. Oczywiście ich usługi są odpłatne, jednak warto zainteresować się taką pomocą, dzięki niej nasze szanse na uzyskanie dotacji będą znacznie większe. Największe szanse na otrzymanie dofinansowania z budżetu UE mają firmy kładące duży nacisk na ochronę środowiska, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, a także kulturalne i artystyczne. Jednak spory odsetek budżetu miast, szczególnie tych większych, jest również przeznaczany na pomoc finansową dla przedsiębiorców. Szczególnie cenione są osoby, które chcą wprowadzić innowacyjne rozwiązania na rynek, które wzbogacają wspólnotę, szczególnie kulturalnie. Na pomoc z gminy czy powiatu mogą liczyć natomiast firmy, które tworzą wiele miejsc pracy i nieustannie się rozwijają.